Leendet du sänder ut vänder åter till dig
söndag 23 oktober 2011

Gamla textilfabriken/väveriet och Gamla fängelset i Ulriksfors.
1955 bestämdes det att textilfabriken skulle stängas. Den hade sysselsatt 180 personer och var en stor arbetsplats. Från kommunens sida gjorde man allt för att hitta en ny indistriverksamhet för lokalerna. Alla ansträngningar gick åt pipan tills det kom ett förslag om att göra om fabriken till fångvårdsanstalt. De flesta som hade arbetat på textilfabriken flyttade söderut. 
I mars 1957 klubbades förslaget igenom om ett fängelse i Ulriksfors. 1 oktober 1957 transporterades de första fångarna till Ulriksfors. Totalt hade anstalten, som var en öppen anstalt, plats för 132 fångar. På dagarna arbetade fångarna på snickeriet med att tillverka hus eller så var de ute i skogen och högg timmer. En del fick hjälpa till att diska tallrikar och bestick hos husmor. Flera av husen som är byggda efter Pumhusgatan är byggda av fångar.
Den 30 juni 1979 lades fängelset ner.
Under 1960-talet var Beritil Wikström anstaltsläkare på fängelset. Han var en förgrundsgestalt i
KRUM- riksförbundet för kriminalvårdens humanisering.
År 1966 anordnade Bertil Wikström en kriminalpolitisk konferens i Strömsund. Han bjöd in före detta fångar, politiker, jurister och socialarbetare för att diskutera hur kriminalvården skulle kunna förbättras. Händelsen, också kallad ”Tjyvriksdagen”, kom att bli känd internationellt. I samband med konferensen bildades KRUM.
KRUM kämpade bland annat för ökade besöks- och permissionsmöjligheter och ett av de första konkreta resultaten av ”Tjyvriksdagen” i Strömsund var att Kriminalvården inrättade landets första besökshotell i Ulriksfors. Där kunde intagna få bo tillsammans med sin partner över en helg. I folkmun kallades det ”Hotell Tjyvnypet”.

Nu har Itella sin verksamhet i dessa lokaler. De har bla. hand om adressändring samt faktura- och dokumenthantering.
:O)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar