Leendet du sänder ut vänder åter till dig
onsdag 9 december 2009

Lojal

Om vi är solidarisk, laglydig, pålitlig och plikttrogen så är vi lojal.
Dessa ord infattar en hel del om hur vi som person förväntas vara.
Vi ska vara på ett speciellt sätt. Vi ska passa inom ramen.
Står vi utanför den så anses det inte normalt.
Vad eller vem bestämmer vad som är normalt?
Vi har höga krav på oss från alla håll och kanter.
Vi ska
Respektera varandra
Hålla god min
Vara ambitiösa
Flexibla
Kreativa
Tillmötesgående
Förstående
Visa hänsyn
Vara empatiska
Ärliga
Passa tider
Ställa upp
Vi ska fostra
vara vägledande
och
goda förebilder
etc. etc.
Jag kan personligen känna i bland att jag bara vill "kräkas" på alltihopa.
Slippa vara så duktig. Kliva utanför den där ramen. Frånsäga mig allt ansvar.
Våga säga allt det där som man inte ska eller får säga.
Frångå principen och det sunda förnuftet.
Men det gör jag ju så klart inte.
Just för att jag är lojal. Samvetet säger inget annat.
Jag är lojal.
Kanske inte till 100% hela tiden, men vem är det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar